7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 20/
17.00 Za śp. Lucjana Przykłota w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 22/
18.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./