7.00 Za śp. Krzysztofa Godlesia /pog./
7.00 Za śp. Tadeusza Petrykowskiego /pog./
18.00 Za śp. Stanisławę Poddenek /pog./