7.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 13/
17.00 Za śp. Grażynę Dębską /5 r. śm./ i syna Krzysztofa
18.00 Za śp. Henryka Putyrę i Marię Kwiatkowską
18.00 Za śp. Genowefę Kowalczuk w 34 r. śm.