7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
7.00 Za śp. Edwina Witkowskiego /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./
7.00 Za śp. Zofię /w 8 r. śm./ i Henryka /w 18 r. śm./ Trojanowskich
18.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./