7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
17.00 Za śp. Irenę Kicińską /imieninowa/
18.00 Za śp. Stanisława Mazura, Rodziców Szymańskich i Rodziców Mazurów
18.00 Za śp. Stanisławę Gościniak i jej dzieci