7.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
12.30 Chrzty: Adam i Krzysztof
16.00 Ślub: Szymon i Agata
17.00 Ślub: Kamil i Paulina
18.00 Za śp. Piotra Stawickiego w 9 r. śm.