7.00 Za śp. Mirosława Radomskiego /pog./
17.00 Za śp. Henryka Basiewicza /pog./
18.00 1) Za śp. Józefa Makowskiego /1 popogrzebowa/
2) Za śp. Andrzeja, Józefa i Wacława Ogieniewskich