7.00 Za śp. Andrzeja Pyko /popog./
7.00 Za śp. Ewelinę Ciecierską /popog./
7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
7.00 Za śp. Renatę Kopczyńską /popog./
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 2/