7.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./
17.00 Za śp. Stanisława i Helenę Więckowskich
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką /popog./
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty z córkami i Barbary