7.00 Za śp. Annę /15 r. śm./ i Władysława /13 r. śm./ Domińskich
17.00 Za śp. Halinę Bratkowską w 11 r. śm., Ignacego Bratkowskiego w 25 r. śm., Andrzeja i Józefa Bratkowskich
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 6/
18.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./