7.00 Za śp. Mariana Borowskiego /greg. 12/
17.00 Za śp. Dariusza Jaskuła
18.00 Za śp. Henryka Rzepkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./