7.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./
18.00 Za śp. Irenę Choińską /pog./