7.00 Za śp. Włodzimierza Pabian /pog./
18.00 Za śp. Dariusza i Elżbietę Czubak