7.00 Za śp. Henryka Domańskiego oraz jego Rodziców
18.00 Za śp. Krystiana Kacprzaka /greg. 12/