7.00 Za śp. Krystiana Kacprzaka /greg. 23/
18.00 Za śp. Wiesława Pikulskiego w 3 r. śm.