7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 13/
18.00 Za śp. Piotra Tomaszewskiego w 5 r. śm.