7.00 Za śp. Irenę Kicińską /27 greg./
7.00 Za śp. Halinę Kozanecką /popog./
7.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./
7.00 O powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla córki Marii
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./