7.00 Za śp. Marię Sobótka /pog./
18.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /pog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /pog./