7.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./
7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
17.00 Za śp. Romana Sworobowicza w 2 r. śm.
18.00 Ślub: Jakub i Marlena