7:00 + Andrzeja Pniewskiego (20 greg.)
7:00 + Grzegorza Cieślaka (1 pog.)
7:00 + Krystynę Jasińską (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (18 greg.)
18:00 + R-ców Helenę i Fabiana Chrzanowskich i brata Janusza