7.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Za śp. Jana Irchę w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Stanisławę Poddenek w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 5/