7.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./
17.00 Za śp. Lucjana Małeckiego /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./