7.00 Za śp. Jadwigę Ławicką /popog./
17.00 Za śp. Bogdana Dobrzyńskiego
18.00 Za śp. Władysławę Kacperską /greg. 9/
18.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Twardego w 7 r. śm.