7.00 Za śp. Zenona Błaszkiewicza /popog./
17.00 Za śp. Henryka Tkaczyka w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Walentynę i Michała Zdrojewskich
18.00 Za śp. Elżbietę Korzeń /1 popog./