7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 24/
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji 30 ur
7.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./
7.00 Za śp. Andrzeja Rybkiewicza /popog./
18.00 Za śp. Teresę Andruszkiewicz /popog./