7.00 Za śp. Sławomira Wesołowskiego /pog./
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michała z okazji 28 r. urodzin
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./