7.00 Za śp. Irenę Kicińską /6 greg./
7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
7.00 Za śp. Jadwigę Rudnicką /popog./
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi dla Michała w 29 r. urodzin
18.00 Za śp. Rodziców Sobocińskich oraz Mieczysława i Bogdana Szymańskiego