7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 4/
17.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Franciszka Kamińskiego /imieninowa/
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Piotra Stawickiego w 10 r. śm.