7.00 Za śp. Marię Sobótka /popog./
17.00 Za śp. Franciszka Kamińskiego /int. Imieninowa/
18.00 Za śp. Zofię Terebińską /popog./
18.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./