7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 3/
17.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
18.00 Za śp. Benedykta Sobeckiego w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 5/