7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /pog./
18.00 Za śp. Andrzeja Domińskiego w 1 r. śm.