7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 16/
17.00 Za śp. Barbarę, Jana i Lilę Walkiewicz
18.00 Za śp. Mirosława Kowalkowskiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Teresę Rajewską /imieninowa/
18.00 Za śp. Jakuba i Jadwigę Chrapkowskich