7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
17.00 Za śp. Wandę i Mirosława Kowalkowskich w 2 r. śm. Mirosława
18.00 Za śp. Halinę Paszkowską w 11 r. śm. i Rodziców Marię i Władysława Paszkowskich
18.00 Za śp. Teresę Tymińską /popog./