7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
7.00 Za śp. Dariusza Jackowiaka /popog./
18.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
18.00 Za śp. Romana Osmańskiego w 14 r. śm. i teściów Eleonorę i Władysława Osmańskich