7.00 Za śp. Zofię Buczyńską /popog./
17.00 Za śp. Tadeusza i Marcina Masiewicz
18.00 Za śp. Annę Bejger w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Sabinę Jaworską w 10 r. śm.