7.00 Za śp. Celestyna Dobrzenieckiego w 25 r. śm.
7.00 Za śp. Jana Łazarskiego /pog./
18.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./