7.00 Za śp. Irenę Kicińską /13 greg./
7.00 Za śp. Apolinarego Pawlaka /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Stelak w 9 r. śm.