7.00 Za śp. Stefanię Skubiszewską /popog./
7.00 Za śp. Celinę Żmijewską /popog./
7.00 Za śp. Bożenę Bulas /1 popog./
7.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego w 1 r. śm. i rodzinę Kajkowskich
18.00 Za śp. Krystynę Stelak w 10 r. śm.