7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 13/
17.00 Za śp. Bartłomieja Krula w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 15/
18.00 Za śp. Bolesławę i Szczepana Filińskich, Janinę i Kazimierza Dobrzenieckich oraz zmarłych z rodziny Filińskich