7.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
17.00 Ślub: Kamil i Martyna
18.00 Za śp. Stanisława Pełkę /w 21 r. śm./, Jzefa Pełkę /13 r. śm./ i Mariannę Pełkę
18.00 Za śp. Anielę Gawlińską w 8 r. śm. i Klementynę Śliwińską
18.00 Za śp. Helenę Sadowską w 1 r. śm. i Witolda Sadowskiego