7.00 Za śp. Danutę Grabias w 2 r. śm.
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji 1 soboty miesiąca
18.00 Ślub: Łukasz i Dominika