7.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./
9.30 Za śp. Rodziców Annę i Zygmunta Kujawskich w 6 r. śm.
11.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./
16.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./
18.00 Za śp. Jana Lemańskiego
19.30 Nabożeństwo dla młodzieży