7.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./
17.00 Za śp. Marcina Masiewicz oraz Tadeusza Masiewicz
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką /popog./
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./