7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 22/
15.00 Ślub: Maciej i Karolina; dopełnienie chrztu
17.00 Za śp. Agnieszkę Maliszewską, Alicję Boćkowską oraz Teodozję i Henryka Boćkowskich
18.00 Za śp. Jerzego Zabielskiego /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./