7.00 Za śp. Annę Majewską i Grażynę Majewską-Poleszak
18.00 Za śp. Krystiana Kacprzaka /greg. 26/
18.00 Za śp. dziadków Sitarskich