7.00 Za śp. Zenona Błaszkiewicza /popog./
17.00 Za śp. Krystynę Muras w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Reginę i Leona Kowalskich i Eugeniusza Rędzińskiego
18.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka