7.00 Za śp. Irenę Kicińską /1 gregoriańska/
16.00 Ślub:
17.00 Za śp. Edytę Cytacką i Kazimierę Guzińską /w 8 r. śm./ oraz Zygmunta Guzińskiego
18.00 Za śp. Jana Różyckiego w 3 r. śm.
18.00 Za śp. Jadwigę Sieradzką /popog./