7.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji 1. soboty
10.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
11.00 Chrzest: Oliwia
12.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
17.00 Ślub: Przemysław i Izabela; chrzest: Franciszek
18.00 Za śp. Stanisławę i Mieczysława Kubera oraz Józefę i Stefana Szpiek
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 1/