7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
7.00 O zdrowie dla Stanisława Rzodkiewicza
17.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego /popog./
18.00 Za śp. Łukasza Warczakowskiego w 12 r. śm.
18.00 Za śp. Zygmunta Drężewskiego /popog./