7.00 Za śp. Jacka Waszak w 1 r. śm.
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Łukasza Warczakowskiego w 13 r. śm.
18.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 18/